Tiếng anh thương mại

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 doc CTMH BIÊN DỊCH 45 KB 338
2 doc CTMH CHUYÊN ĐỀ 2 325 KB 574
3 doc CTMH BIÊN DỊCH THƯƠNG MẠI 33 KB 163
4 doc CTMH CHUYÊN ĐỀ THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP 81 KB 356
5 doc CTMH ĐỌC 1 46 KB 182
6 doc CTMH ĐỌC 2 54 KB 231
7 doc CTMH ĐỌC TM 46 KB 245
8 doc CTMH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 99 KB 204
9 doc CTMH NGHE 1 54 KB 165
10 doc CTMH KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 262 KB 375
11 doc CTMH NGHE 2 313 KB 339
12 doc CTMH NGỮ PHÁP 277 KB 239
13 doc CTMH NGHE THUONG 292 KB 296
14 doc CTMH NÓI 1 56 KB 201
15 doc CTMH NÓI THƯƠNG MẠI 48 KB 258
16 doc CTMH NÓI 2 44 KB 233
17 doc CTMH PHÁT ÂM 249 KB 240
18 doc CTMH PHIÊN DỊCH THƯƠNG MẠI 45 KB 309
19 doc CTMH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 50 KB 187
20 doc CTMH PHIÊN DỊCH 239 KB 625
21 doc CTMH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 95 KB 1391
22 doc CTMH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH LOGISTICS 173 KB 374
23 doc CTMH- TIẾNG ANH CN KẾ TOÁN 50 KB 191
24 doc CTMH VIẾT 1 49 KB 337
25 doc CTMH TIẾNG ANH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 212 KB 285
26 doc CTMH VIẾT 2 36 KB 197
27 doc CTMH VIẾT TM 53 KB 289
28 doc TIẾNG ANH GTQĐT 50 KB 194