Chương trình đào tạo

20-02-2022 Đặng Minh Tuấn

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 pdf 24. TIENG ANH - 2016 251 KB 255
2 pdf 24. TIENG ANH - 2017 110 KB 287
3 pdf 24. TIENG ANH - 2018 258 KB 538
4 pdf 24. TIENG ANH - 2019 117 KB 721
5 pdf 24.-TIENG-ANH-2021 359 KB 1461
6 pdf CTĐT NGÀNH TIẾNG ANH K.47 10 MB 54

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN