LIÊN HỆ KHOA NGOẠI NGỮ

Mọi đóng góp hoặc thắc mắc xin liên hệ với Ngoại Ngữ

- Văn phòng khoa: D109(Khu D)

- Địa chỉ: Số 20 - Đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B - Thành phố Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08.37313631

Liên hệ

21-11-2021 Hồ Diên Lợi

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN