THÔNG BÁO VỀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CHỦ ĐỀ CÁC MÔN NÓI (DÀNH CHO SV CHUYÊN NGỮ)

07-04-2022 Đặng Minh Tuấn

Sinh viên vui lòng đọc kỹ các tiêu chí đánh giá và chủ đề của môn học tương ứng.

 

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 doc BUSINESS SPEAKING- TOPICS 21 KB 163
2 doc GTQĐT- TB 15 KB 179
3 doc NÓI 1- TB 18 KB 150
4 doc NÓI TM- TB 18 KB 137
5 doc SPEAKING 1 - TOPIC 20 KB 129

Bài viết khác

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN