THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN HỌC – GIAI ĐOẠN 1 – HỌC KỲ II (2023-2024)

06-05-2024 Đặng Minh Tuấn

 

Sinh viên vui lòng tải đơn xin phúc khảo TẠI ĐÂY

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 pdf Anh văn 1-12h30-22042024 29 MB 39
2 pdf Anh văn 1-14h45-22042024 10 MB 40
3 pdf Anh văn 2-12h30-23042024 23 MB 52
4 pdf Anh văn 3 9 MB 32
5 pdf Anh văn cơ bản 900 KB 43
6 pdf AVCN Tin 5 MB 47
7 pdf Biên dịch TM nâng cao 865 KB 58
8 pdf Biên dịch 2 MB 41
9 pdf Đọc 2 2 MB 63
10 pdf Nghe 2 3 MB 63
11 pdf Ngữ pháp 742 KB 64
12 pdf Nói 2 1 MB 32
13 pdf Phiên dịch thương mại 694 KB 64
14 pdf Phiên dịch TM nâng cao 1 MB 28
15 pdf Phiên dịch 2 MB 106
16 pdf Tiếng Anh giao tiếp văn phòng 2 MB 48

Bài viết khác

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN