Điểm thi KTMH HKII (22-23) – Giai đoạn 2

14-07-2023 Đặng Minh Tuấn

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 pdf 1. TACN LOGISTICS 455 KB 151
2 pdf 2. BIÊN DỊCH 6 MB 153
3 pdf 3. AVCN TIN 3 MB 326
4 pdf 4. PHIÊN DỊCH 4 MB 129
5 pdf 5. BIÊN DỊCH THƯƠNG MẠI 2 MB 190
6 pdf 6. ĐỌC 2 2 MB 298
7 pdf 7. TAGT VĂN PHÒNG 387 KB 130
8 pdf 8. NÓI THƯƠNG MẠI 3 MB 355
9 pdf 9. ANH VĂN 1 24 MB 438
10 pdf 10. ANH VĂN 2 29 MB 617
11 pdf 11. TIẾNG ANH 2 9 MB 143
12 pdf 12. ANH VĂN 3 14 MB 152
13 pdf 13. VIẾT 2 4 MB 272
14 pdf 14. NGHE 2 3 MB 344
15 pdf 15. PHIÊN DỊCH THƯƠNG MẠI 2 MB 159
16 pdf 16. NÓI 2 3 MB 428
17 pdf 17. KNTT BẰNG TIẾNG ANH 1 MB 116

Bài viết khác

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN