[HK3 – NH 2021.2022] ĐIỂM THI CÁC MÔN Ở HỌC KỲ HÈ

09-09-2022 Đặng Minh Tuấn

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 pdf Anh văn 1 27 MB 410
2 pdf AVCB 23 MB 324
3 pdf Biên dịch 11 MB 323
4 pdf Chuyen de 2 - HK he 21-22 4 MB 585
5 pdf Đọc 2 5 MB 292
6 pdf kỹ năng thuyết trình 2 MB 145
7 pdf Nghe TM 5 MB 194
8 pdf Phiên dịch 11 MB 249
9 pdf Tiếng Nhật 1 2 MB 153
10 pdf Tiếng Nhật 4 2 MB 118
11 pdf Viết 2 11 MB 354
12 doc MAU-DON-XIN-PHUC-KHAO-KNN 31 KB 137
13 pdf Anh văn 3 - 2 32 MB 229
14 pdf Anh văn 3 - 1 32 MB 198
15 pdf Anh văn 2 - Còn lại 31 MB 271
16 pdf Anh văn 2 - Nhóm 1 đến 3 28 MB 332

Bài viết khác

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN