ĐIỂM THI HK1 22-23, GIAI ĐOẠN 2

19-01-2023 Đặng Minh Tuấn

XEN ĐIỂM THI MÔN ANH VĂN 1 TẠI ĐÂY.

Sinh viên tải đơn xin phúc khảo tại đây.

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 pdf AVCB_compressed 12 MB 4471
2 pdf AV2 6 MB 1398
3 pdf AV3 7 MB 504
4 pdf AVCN Tin 1 MB 482
5 pdf BIEN DICH THUONG MAI 996 KB 776
6 pdf BIEN DICH 582 KB 511
7 pdf CHUYEN DE THUC TE DOANH NGHIEP (TIENG ANH) 723 KB 279
8 pdf DOC 1 1 MB 827
9 pdf DOC THUONG MAI 986 KB 457
10 pdf NOI 1 2 MB 738
11 pdf NOI 2 2 MB 308
12 pdf NOI THUONG MAI 166 KB 192
13 pdf NGHE 1 2 MB 752
14 pdf NGHE THUONG MAI 2 MB 643
15 pdf NGU PHAP 1 MB 433
16 pdf PHAT AM 1 MB 302
17 pdf PHIEN DICH 2 MB 609
18 pdf TIENG ANH 1 11 MB 1857
19 pdf TIENG ANH CHUYEN NGANH LOGISTICS 474 KB 351
20 pdf TIENG ANH GIAO TIEP QUA DIEN THOAI 338 KB 187
21 pdf TIENG NHAT 2 179 KB 143
22 pdf THUC TAP TOT NGHIEP (TIENG ANH) 186 KB 181
23 pdf VIET 1 1 MB 926
24 pdf VIET 2 1.009 KB 365

Bài viết khác

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN