ĐIỂM THI GĐ1 – HK2 – NH 2022.2023

21-04-2023 Đặng Minh Tuấn

Sinh viên tải đơn phúc khảo tại đây

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 pdf ANH VAN 1 32 MB 2657
2 pdf ANH VAN 2 32 MB 1994
3 pdf ANH VAN 3 6 MB 269
4 pdf AVCN DET 309 KB 142
5 pdf BIEN DICH TM 906 KB 183
6 pdf BIEN DICH 317 KB 150
7 pdf DOC 2 4 MB 616
8 pdf KNTT TIENG ANH 3 MB 192
9 pdf NOI 2 3 MB 290
10 pdf NOI TM 1 MB 187
11 pdf NGHE 2 3 MB 380
12 pdf PHIEN DICH TM 2 MB 245
13 pdf PHIEN DICH 344 KB 158
14 pdf TIENG ANH 2 8 MB 525
15 pdf VIET 1 996 KB 515
16 pdf VIET 2 2 MB 513
17 pdf VIET TM 6 MB 684
18 pdf AVCN (Tin) 5 MB 247

Bài viết khác

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN