THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬT ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN HỌC HKII (22-23) – GIAI ĐOẠN 1 TRÊN HỆ THỐNG EMS

31-05-2023 Đặng Minh Tuấn

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 doc DON XIN CAP NHAT DIEM THI HKII 22-23-GD 1 TREN EMS 48 KB 117

Bài viết khác

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN