THÔNG BÁO TỔ CHỨC CUỘC THI TIẾNG ANH “GenZ HITC – LET’S SHINE!”

15-11-2023 Đặng Minh Tuấn

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 pdf PHỤ LỤC 1 - HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP LÀM BÀI THI TRỰC TUYẾN (THI THỬ VÀ THI CHÍNH THỨC) 837 KB 107

Bài viết khác

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN