THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP- HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2022-2023 (Giai đoạn 2-Tuần 34 đến tuần 41)

17-04-2023 Đặng Minh Tuấn

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 xls GVHD- HK2-GĐ2-2023 26 KB 179

Bài viết khác

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN