THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

21-10-2023 Đặng Minh Tuấn

 

 

Link tham gia nhóm: https://zalo.me/g/kfipmd063

Bài viết khác

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN