LINK LỊCH THI ONLINE HKI (2021 – 2022) – GIAI ĐOẠN 2 KHOA NGOẠI NGỮ (từ 17/01 đến 23/01/2022)

04-01-2022 Đặng Minh Tuấn

Sinh viên vui lòng tải link phòng thi ở tập tin đính kèm và vào phòng thi đúng thời gian quy định

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 xls LINK LỊCH THI KNN-HKI (21-22)-GĐ2-THÔNG BÁO ĐẾN SV 26 KB 1069

Bài viết khác

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN