HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA VỚI CHỦ ĐỀ “GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP TIẾNG ANH THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐÁP ỨNG NĂNG LỰC CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH KHÔNG CHUYÊN NGỮ”

07-06-2024 Đặng Minh Tuấn

  

Bài viết khác

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN