BẢN TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 3

28-03-2023 Đặng Minh Tuấn

 Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch (CV) và phỏng vấn xin việc (Interviewing for jobs) là một chuyên đề thực tế thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh Thương mại tại trường Cao đẳng Công Thương Tp. Hồ Chí Minh.

Việc kết nối với các Nhà Doanh nghiệp để giúp sinh viên thạm gia chuyên đề thực tế này đóng vai trò rất quan trọng trong công tác đào tạo chuyên ngành cũng như trong việc đáp ứng chuẩn đầu ra của sinh viên Khoa Ngoại ngữ.

Chính vì vậy vào hai ngày 05 và 12 tháng 03 năm 2023, với sự giúp đỡ của hai Báo cáo viên là Ông Phạm Thái Chương – CEO & Founder Trung tâm PHATA EDU và Ông Phan Tuấn Thuận – Giám đốc điều hành toàn quốc- Công ty Transmedic Healthcare tại Việt Nam, cùng với sự hướng dẫn của hai giảng viên là Phương Thị Hệ và Đặng Minh Tuấn, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Chuyên đề Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch (CV) và phỏng vấn xin việc (Interviewing for jobs) cho các lớp Tiếng Anh K45.

Tại 02 buổi Chuyên đề, các Báo cáo viên đã giới thiệu về mô hình hoạt động của Doanh nghiệp, các vị trí việc làm Doang nghiệp đã và đang tuyển dụng; Các báo cáo viên và giảng viên hướng dẫn đã chia sẻ với các  bạn sinh viên những kiến thức bổ ích và kinh nghiệm thực tiễn về các nội dung quan trọng,  cấu trúc của một CV và kỹ năng tham gia phỏng vấn xin việc; Các bạn sinh viên cũng đã hợp tác chia sẻ và cùng nhau trao đổi những kiến thức và hoạt động nhóm rất sôi nổi và hiệu quả tại buổi Chuyên đề.

Sau khi kết thúc Chuyên đề,

  • Về kiến thức, các bạn sinh viên đã:

– Trình bày được cấu trúc và các nội dung chính của một CV;

– Hiểu được tầm quan trọng của CV khi xin việc;

– Nhận biết được những việc nên làm và không nên làm khi đi phỏng vấn xin việc;

– Liệt kê và ghi nhớ được các câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn xin việc.

  • Về kỹ năng, các bạn sinh viên đã:

– Áp dụng kiến thức về cấu trúc và nội dung chính của CV để viết được một CV thành công;

– Áp dụng được những lưu ý quan trọng khi đi phỏng vấn vào những tình huống phỏng vấn mô phỏng cũng như thực tế.

  • Bên cạnh đó các bạn sinh viên cũng đã trang bị thêm được cho mình kỹ năng cũng như thái độ làm việc chuyên nghiệp, có ý thức tự tìm hiểu thông tin, chủ động trong việc phát triển các mối quan hệ nhằm chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai sau tốt nghiệp.

Một số hình ảnh hoạt động tại 02 buổi Chuyên đề:

Bài viết khác

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN