Bảng điểm AVCB HK2 (2017-2018)

Sinh viên download file bên dưới để xem điểm thi môn AVCB - HK2 (2017-2018).

Trong trường hợp sinh viên thắc mắc điểm môn này hoặc làm đơn phúc khảo (20.000đ/môn/SV) thì liên hệ KNN trước 14 giờ ngày 10/7/2018


 

Bảng điểm Anh văn cơ bản 2 - HK2 (2017-2018)

Sinh viên nộp đơn phúc khảo vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Ngoại ngữ đến hết 14h ngày 29/06/2018. 

Điểm Anh Văn Cơ Bản HKI (2017 - 2018)

Điểm Anh Văn Cơ Bản HKI (2017 - 2018). Nhận phúc khảo đến 14h ngày 19/01/2018 tại VP Khoa Ngoại Ngữ.

Bảng điểm Anh văn cơ bản 1 - HK2 (2017-2018)

Sinh viên có thắc mắc điểm vui lòng nộp hồ sơ phúc khảo tại Văn phòng Khoa Ngoại ngữ trước 15h ngày 25/06/2018.