Thông báo đổi tên Phiếu điểm (Score Report) TOEIC thành Chứng chỉ điểm (Score Certificate) TOEIC

Kể từ ngày thi 21/12/2018, Phiếu điểm TOEIC quốc tế (TOEIC Official Score Report) được đổi tên thành Chứng chỉ điểm TOEIC quốc tế (TOEIC official Score Certificate).   

 Kể từ ngày thi 21/12/2018, Phiếu điểm TOEIC quốc tế (TOEIC Official Score Report) được cấp tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar chính thức được đổi tên thành Chứng chỉ điểm TOEIC quốc tế (TOEIC official Score Certificate).   

Việc đổi tên này nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh khi sử dụng kết quả bài thi TOEIC trong học tập và công việc. Ngoài ra,không có bất kỳ thay đổi nào về bố cục và nội dung thông tin liên quan so với Phiếu điểm (Score Report) TOEIC hiện tại.

Chứng chỉ điểm (Score Certificate) TOEIC quốc tế được công nhận trên toàn cầu, được sử dụng trong khi có yêu cầu Phiếu điểm (Score Report) TOEIC hoặc Chứng chỉ (Certificate) TOEIC để bổ sung vào hồ sơ học tập, việc làm, ….. của các thí sinh và được các tổ chức và doanh nghiệp sử dụng để ghi nhận điểm thi TOEIC chính thức của thí sinh.

IIG Việt Nam đã có thông báo chính thức về việc đổi tên Phiếu điểm TOEIC thành Chứng chỉ điểm TOEIC trên Facebook IIG và tại website: http://www.iigvietnam.com/vi/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-su-kien/2164-thong-bao-doi-ten-phieu-diem-score-report-toeic-thanh-chung-chi-diem-score-certificate-toeic-cua-vien-khao-thi-giao-duc-hoa-ky-ets.html

Lưu ý:

Phiếu điểm (Score Report) TOEIC quốc tế được cấp trước ngày thông báo đổi tên vẫn có giá trị bình thường trong thời gian còn hiệu lực;

Ngoài Chứng chỉ điểm (Score Certificate) TOEIC, các thí sinh có nhu cầu vẫn có thể làm thủ tục xin cấp Chứng chỉ(Certificate) TOEIC. Chứng chỉ (Certificate) TOEIC chỉ mang tính chất chứng nhận thí sinh đã dự thi TOEIC, nhưng không có thông tin đầy đủ và chi tiết như Chứng chỉ điểm (Score Certificate) TOEIC hay Phiếu điểm (Score Report) TOEIC trước đây.

Trân trọng!

Thanks & Best regards

 

 

 

Quản lý Website