CHƯƠNG TRÌNH CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN 2019

CHƯƠNG TRÌNH CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN 2019

Th.S Đỗ Thị Thanh Thuỷ - Trưởng Khoa Ngoại ngữ phát biểu chào mừng

Th.S Nguyễn Thị Tuyết Hoà - Tổ trưởng bộ môn Anh văn căn bản - Giới thiệu về các chuẩn đầu ra

Th.S Phan Thị Thu - Tổ trưởng bộ môn Tiếng Anh thương mại - Giới thiệu về chương trình học

Quang cảnh chương trình

Cô Đỗ Thị Thanh Thuỷ - Trưởng Khoa Ngoại ngữ và Nhà tài trợ trao tặng học bổng

cho sinh viên có thành tích học tập tốt

Cô Phương Thị Hệ - Giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Trao tăng học bổng cho sinh viên "Vượt khó học tốt"

Cô Nguyễn Thị Tuyết Hoà - Tổ trưởng bộ môn Anh Văn căn bản - Trao học bổng

cho sinh viên "Vượt khó học tốt"

Các Giảng viên Khoa Ngoại ngữ và Nhà tài trợ trả lời các thắc mắc của sinh viên

Tập thể Giảng viên Khoa Ngoại ngữ và các Nhà tài trợ

Các Nhà tài trợ cho chương trình

Một số hình ảnh tại chương trình
Quản lý Website