Thông báo đăng kí thực tập tốt nghiệp Học kì hè

Sinh viên bấm vào đường link bên dưới để điền vào biểu mẫu. Mỗi sinh viên chỉ được gửi một lần. Trước khi gửi bấm refresh để xem tên giáo viên hiện diện trong danh sách. 

https://forms.gle/U6ir9X7XbPfxMkfj8

Quản lý Website