duvporn pornbrothers.com hdyoungsex.com axporno.net lsgsex.co hotmomteens.net http://sexmag.co pornotrix.co porngalleryz.co

Thông Báo Đăng Kí Thi Aptis - Chứng Chỉ Tiếng Anh Do Hội Đồng Anh Cấp tại Trường CĐ Công Thương Ngày 14/01/2018

 

Sinh viên vui lòng đọc thông báo ở file đính kèm. Và download mẫu đơn và ghi thông tin, dán hình theo yêu cầu và nộp lại Văn phòng Khoa.  

  • Thời gian thu hồ sơ đến hết ngày 05/01/2018
  • Thời gian thi Aptis ngày 14/01/2018
  • Hồ sơ theo yêu cầu trong thông báo thi Aptis, sinh viên nộp lại tại Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ [Phòng D1.09]  Tập tin đính kèm:
Tải tập tin mẫu đơn đăng kí dư thi aptis.docx về máy tínhmẫu đơn đăng kí dư thi aptis.docx180 lần tải
Tải tập tin Thông báo thi Aptis.docx về máy tínhThông báo thi Aptis.docx53 lần tải