duvporn pornbrothers.com hdyoungsex.com axporno.net lsgsex.co hotmomteens.net http://sexmag.co pornotrix.co porngalleryz.co

Danh Sách Dự Thi Aptis Ngày 14/01/2018

Danh Sách Dự Thi Aptis Ngày 14/01/2018. 

Thời gian:

Ca 1 - Bắt đầu lúc 7h 

Ca 2 - Bắt đầu lúc 13h

Địa điểm: Phòng Lab 1 (B09)

 

 

Thông Báo Nội Dung Cần Lưu Ý Về Học Phần Thực Tập Tốt Nghiệp

Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh thương mại K39 vui lòng đọc thông báo bên dưới về học phần thực tập tốt nghiệp. 

Thông Báo Tiêu Chí & Hình Thức Thi Nói 3

Sinh viên vui lòng đọc thông báo về tiêu chí đánh giá và hình thức thi Nói 3 ở file đính kèm

Các Biểu Mẫu Thực Tập Tốt Nghiệp K39

Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh Thương Mại K39 vui lòng cập nhật các biểu mẫu và cấu trúc bài báo cáo thực tập tốt nghiệp ở file đính kèm.

Đơn Xin Điều Chỉnh Tên Học Phần - Số Tín Chỉ K39

Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh Thương Mại K39 vui lòng tải mẫu đơn xin điều chỉnh mã học phần và số tín chỉ cho những môn học đã thay đổi. 

Hạn chót nhận đơn điều chỉnh: 16h ngày 10/01/2018

Chuyên mục phụ