xxxteen.net porno tags osoalex.com hdasianporn.club shemalex.mobi sexz.mobi ixxxtube.club hdxnxx18.com xxxfakesex.net jerkhd.com porno français xxxfetishsex.club

Đội ngũ nhân sự

Hiện tại nhân sự của Khoa Ngoại ngữ bao gồm 17 Giảng viên Việt Nam, 4 Giảng viên nước ngoài và 1 giáo vụ Khoa.

 
 STT  HỌ VÀ TÊN 
CHỨC VỤ - TRÌNH ĐỘ

Email

1

Đỗ Thị Thanh Thủy

  Trưởng Khoa - Thạc sĩ

* Trưởng Khoa

* Học phần giảng dạy: Writing, Listening, General English

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
2

 

Trần Thị Thảo

 Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Listening, tiếng Anh chuyên ngành Giấy, General English

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
3

Trần Thị Ái Hương

 Giảng viên - Thạc sĩ

* Học phần giảng dạy: Reading, Grammar, Writing, Translation, tiếng Anh chuyên ngành May, General English

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
4

 

Phương Thị Hệ

 Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Grammar, Writing, General English

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5

 

Phan Thị Thu

 Giảng viên - Thạc sĩ

* Tổ trưởng bộ môn tiếng Anh Thương Mại

* Học phần giảng dạy: Reading, Interpretation, General English

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
6

 

Nguyễn Thanh Loan

 Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Reading, Writing, Interpretation, General English

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
7

Nguyễn Hà Thanh Vân

 Giảng viên - Thạc sĩ

* Học phần giảng dạy: Listening, General English

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8

 

Lê Thị Thanh Thảo

 Giảng viên - Thạc sĩ

* Học phần giảng dạy: Pronunciation, Reading, Translation, General English

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

9

 Nguyễn Thị Tuyết Hòa

 Giảng viên - Thạc sĩ

* Tổ trưởng bộ môn Anh văn căn bản

* Học phần giảng dạy: Reading, Writing, Grammar, General English

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10

 

Cái Minh Thuận

 Giảng viên - Thạc sĩ

* Học phần giảng dạy: Grammar, English Presentation, General English, tiêng Anh chuyên ngành May

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
11

 

Nguyễn Thị Phương Linh

 Giảng viên - Thạc sĩ

* Học phần giảng dạy: Grammar, Reading, General English

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
12

 

Nguyễn Ngọc Châu 

 Giảng viên - Thạc sĩ

* Học phần giảng dạy: Listening, Pronunciation, English Presentation, General English

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
13

 

Hồng Thắng Hoàng

 Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Writing, Reading, General English

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14

 

Đặng Minh Tuấn

 Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Listening, Reading, Presentation, General English

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15

 

Phạm Văn Mạnh

 

Giảng viên - Thạc sĩ

 

* Học phần giảng dạy: Listening, General English

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16

 

Trần Ngọc Thuỳ Dương

 

Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Reading, English for Logistics, General English

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17

 

Đặng Thị Tuyết Nhi

 

Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Reading, Interpretation, General English

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
18

 

Johsua Ponce

 Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Speaking, Pronunciation,General English

johsua_ponce@yahoo
19

 

Arianne Yuson 

 Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Speaking, Pronunciation, General English

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20

Alyssa

Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Speaking, Pronunciation, General English

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
21

 

Neil

Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Speaking, Pronunciation

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22

Nguyễn Thị Mộng

 Giáo vụ Khoa

* Phụ trách các công tác văn thư, điểm học phần và hỗ trợ các vấn đề khác về đào tạo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Webmaster