sextoysbuzz.co pornobrothers.com xxxteenpornvideo.com homemadeporntape.com filmics.com pornolli.org nvid.org

Đề Cương Chi Tiết Khóa Luận Tốt Nghiệp

1. Mục đích

Khóa luận tốt nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên có điều kiện và cơ hội nâng cao các khối kiến thức và kỹ năng đã được trang bị tại trường và phát huy sở trường của mình trong công trình nghiên cứu khoa học. Cụ thể như sau:

• Giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức, kỹ năng đã được học và vận dụng chúng trong đề tài khóa luận tốt nghiệp một cách có khoa học và sáng tạo. 
• Rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách độc lập và sáng tạo. 
• Rèn luyện cho sinh viên tính tự vận động, độc lập trong nghiên cứu.