sextoysbuzz.co pornobrothers.com xxxteenpornvideo.com homemadeporntape.com filmics.com pornolli.org nvid.org

Đội ngũ nhân sự

Hiện tại nhân sự của Khoa Ngoại ngữ bao gồm 15 Giảng viên Việt Nam, 3 Giảng viên nước ngoài và 1 giáo vụ Khoa.

 
 STT  HỌ VÀ TÊN 
CHỨC VỤ - TRÌNH ĐỘ

Email

1

Đỗ Thị Thanh Thủy

  Trưởng Khoa - Thạc sĩ

* Trưởng Khoa

* Học phần giảng dạy: Writing, Listening, General English

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
2

 

Trần Thị Thảo

 Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Listening, tiếng Anh chuyên ngành Giấy, General English

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
3

Trần Thị Ái Hương

 Giảng viên - Thạc sĩ

* Học phần giảng dạy: Reading, Grammar, Writing, Translation, tiếng Anh chuyên ngành May, General English

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
4

 

Phương Thị Hệ

 Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Grammar, Writing, General English

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5

 

Phan Thị Thu

 Giảng viên - Thạc sĩ

* Tổ trưởng bộ môn tiếng Anh Thương Mại

* Học phần giảng dạy: Reading, Interpretation, General English

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
6

 

Nguyễn Thanh Loan

 Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Reading, Writing, Interpretation, General English

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
7

Nguyễn Hà Thanh Vân

 Giảng viên 

* Học phần giảng dạy: Listening, General English

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8

 

Lê Thị Thanh Thảo

 Giảng viên - Thạc sĩ

* Học phần giảng dạy: Pronunciation, Reading, Translation, General English

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

9

 Nguyễn Thị Tuyết Hòa

 Giảng viên - Thạc sĩ

* Tổ trưởng bộ môn Anh văn căn bản

* Học phần giảng dạy: Reading, Writing, Grammar, General English

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10

 

Nguyễn Đình Như Hà

 Giảng viên - Thạc sĩ

* Học phần giảng dạy: Listening, Translation, General English, tiếng Anh chuyên ngành Tin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
11

 

Cái Minh Thuận

 Giảng viên - Thạc sĩ

* Học phần giảng dạy: Grammar, English Presentation, General English, tiêng Anh chuyên ngành May

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
12

 

Nguyễn Thị Phương Linh

 Giảng viên - Thạc sĩ

* Học phần giảng dạy: Grammar, Reading, General English

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
13

 

Nguyễn Ngọc Châu 

 Giảng viên - Thạc sĩ

* Học phần giảng dạy: Listening, Pronunciation, English Presentation, General English

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
14

 

Hồng Thắng Hoàng

 Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Writing, Reading, General English

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15

 

Đặng Minh Tuấn

 Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Listening, Reading, General English

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16

 

Johsua Ponce

 Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Speaking, Pronunciation, TOEIC, General English

johsua_ponce@yahoo
17

 

Arianne Yuson 

 Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Speaking, Pronunciation, TOEIC, General English

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18

Alyssa

Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Speaking, Pronunciation, TOEIC, General English

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
19

Nguyễn Thị Mộng

 Giáo vụ Khoa

* Phụ trách các công tác văn thư, điểm học phần và hỗ trợ các vấn đề khác về đào tạo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CỐ VẤN HỌC TẬP

CLB TIẾNG ANH

Active English Club - Session 6 - 18/11/2018 - Topic: Family

Welcome to the sixth and also the last speaking session organized by the Active English Club in the first semester of the school year 2018-2019. This week, we are going to talk about FAMILY - the thing each of us holds most dear in our life.  

The speaking session is held at Room D4-25 and starts at 8:00 a.m this Sunday (18/11/2018).

Đọc tiếp ...